Kościół Zielonoświątkowy Zbór Emaus w Rzeszowie

Opis wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce